ARCHÍV AKTIVÍT
2019 | 2018 | 2017 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010
2009 | 2008 | 2007 | 2006
2020
SKLADATEĽSKÁ SÚŤAŽ
Propozície

UZÁVIERKA PRIHLÁŠOK
29. 02. 2020
8. 11. 2019
Hudobné vydavateľstvo Slovak Music Bridge je partnerom 8. ročníka Skladateľskej súťaže Stonavská Barborka 2020, ktorá je organizovaná v rámci Medzinárodného festivalu komorného a ansámblového spevu Stonavská Barborka v Stonave (ČR). Cieľom skladateľskej súťaže (bez vekového a územného obmedzenia autorov) je obohatenie hudobného repertoáru v oblasti komorného a ansámblového spevu na všetkých stupňoch hudobného školstva, v profesionálnom umení, ale aj v domácom muzicírovaní, ako aj rozšírenie možností výberu vhodného repertoáru pre záujemcov o účasť v interpretačnej súťaži Stonavská Barborka.
2019
SKLADATEĽSKÁ SÚŤAŽ


UZÁVIERKA PRIHLÁŠOK
28. 02. 2019
12. 1. 2019
Hudobné vydavateľstvo Slovak Music Bridge je partnerom 7. ročníka Skladateľskej súťaže Stonavská Barborka 2019, ktorá je organizovaná v rámci Medzinárodného festivalu komorného a ansámblového spevu Stonavská Barborka v Stonave (ČR). Cieľom skladateľskej súťaže (bez vekového a územného obmedzenia autorov) je obohatenie hudobného repertoáru v oblasti komorného a ansámblového spevu na všetkých stupňoch hudobného školstva, v profesionálnom umení, ale aj v domácom muzicírovaní, ako aj rozšírenie možností výberu vhodného repertoáru pre záujemcov o účasť v interpretačnej súťaži Stonavská Barborka.
2018
SKLADATEĽSKÁ SÚŤAŽ


UZÁVIERKA PRIHLÁŠOK
28. 02. 2018
1. 2. 2018
Hudobné vydavateľstvo Slovak Music Bridge je partnerom 6. ročníka medzinárodnej skladateľskej súťaže Stonavská Barborka 2018, ktorá je organizovaná v rámci Medzinárodného festivalu komorného a ansámblového spevu Stonavská Barborka v Stonave (ČR). Cieľom skladateľskej súťaže (bez vekového obmedzenia autorov) je obohatenie hudobného repertoáru v oblasti komorného, operného a operetného ansámblového spevu na všetkých stupňoch hudobného školstva, v profesionálnom umení, ale aj v domácom muzicírovaní, ako aj rozšírenie možností výberu vhodného repertoáru pre záujemcov o účasť v interpretačnej súťaži Stonavská Barborka.
2017
SKLADATEĽSKÁ SÚŤAŽ


UZÁVIERKA PRIHLÁŠOK
31. 01. 2017
1. 1. 2017
Hudobné vydavateľstvo Slovak Music Bridge je partnerom 5. ročníka medzinárodnej skladateľskej súťaže Stonavská Barborka, ktorá je organizovaná v rámci jubilejného 10. ročníka Medzinárodného festivalu komorného a ansámblového spevu v Stonave (ČR). Cieľom skladateľskej súťaže (bez vekového obmedzenia autorov) je obohatenie hudobného repertoáru v oblasti komorného, operného a operetného ansámblového spevu na všetkých stupňoch hudobného školstva, v profesionálnom umení, ale aj v domácom muzicírovaní, ako aj rozšírenie možností výberu vhodného repertoáru pre záujemcov o účasť v interpretačnej súťaži Stonavská Barborka.
2015
01. 07. 2015
Na trh prichádza nová verzia vynikajúceho notačného programu SIBELIUS, ktorá v kombinácii s interaktívnymi obrazovkami tabletov a laptopov (Surface Pro), dotykovým perom a prstovým ovládaním, prináša nové praktické možnosti jeho využitia. Zjednodušená aktivácia bez sériových čísiel, rôzne spôsoby licencovania (trvalá, ročná licencia), kontinuálny update – to všetko robí z novej verzie Sibelius atraktívny kreatívny nástroj pre skladateľov, aranžérov, vydavateľstvá, hudobné školy, pedagógov a študentov.
SKLADATEĽSKÁ SÚŤAŽ
01. 07. 2015
Hudobné vydavateľstvo Slovak Music Bridge je už tretí rok partnerom medzinárodnej skladateľskej súťaže Stonavská Barborka 2015, ktorá sa koná v rámci rovnomenného medzinárodného festivalu komorného a ansámblového spevu v Stonave (Česká republika).
Pozývame slovenských skladateľov (bez vekového obmedzenia) a mladých interpretov k aktívnej účasti.
Do skladateľskej súťaže je možné doručiť všetky materiály poštou alebo elektronicky (podrobnosti sú uvedené v propozíciách).
INTERPRETAČNÁ SÚŤAŽ
2014
SKLADATEĽSKÁ SÚŤAŽ
01. 09. 2014
Hudobné vydavateľstvo Slovak Music Bridge je oficiálnym zástupcom medzinárodnej skladateľskej súťaže v hudobnej kompozícii pre deti a mládež „Artistes en Herbe” Luxemburg 2015 pre Slovensko. Súťaže sa môžu zúčastniť skladatelia všetkých vekových kategórií bez ohľadu na štátnu príslušnosť.
UZÁVIERKA PRIHLÁŠOK
10. 3. 2015
SKLADATEĽSKÁ SÚŤAŽ
Výsledky
01. 08. 2014
Hudobné vydavateľstvo Slovak Music Bridge je aj v tomto roku partnerom medzinárodnej skladateľskej súťaže Stonavská Barborka 2014, ktorá sa koná v rámci rovnomenného medzinárodného festivalu komorného a ansámblového spevu v Stonave (Česká republika).
Pozývame slovenských skladateľov (bez vekového obmedzenia) a mladých interpretov k aktívnej účasti.
INTERPRETAČNÁ SÚŤAŽ
Výsledky
Spoluorganizátor:
Koncert podporilo:
01. 08. 2014
MUSICA FLOREA (ČR)
Čeští hudební vyslanci / Czech Musical Ambassadors
24. augusta 2014 o 19.00 hod.
Koncertná sieň Dvorana, Zochova 1, Bratislava
Program:
Josef Mysliveček, František Vincenc Kramář, František Xaver Richter
Vstupenky:
9,- € / študenti, ISIC, EURO 26, ZŤP: 5,- €
v sieti Ticketportal (www.ticketportal.sk) a hodinu pred koncertom v mieste koncertu
Koncert podporili:
17. 06. 2014

ŽALMY SLOVENSKÝCH SKLADATEĽOV – spojenie 3000-ročných textov so súčasnou hudbou 14 slovenských skladateľov.
Premiéra tohto projektu sa uskutoční v piatok 20. júna 2014 o 20.00 hod. v Koncertnej sieni Klarisky v Bratislave.
Na koncerte odznejú diela V. Bokesa, V. Kubičku, M. Betka, J. Vajóa, P. Grolla, J. Kmiťovej, D. Remeňa, Ľ. Bernátha, N. Figueireda, Z. Fekiačovej Skrutekovej, O. Veselého, S. Hvozdíka, J. Laca a P. Javorku.
Účinkujú speváci: E. Šušková, J. Pastorková, T. Kružliaková, M. Gyimesi a T. Šelc v sprievode gitaristov: O. Veselého, M. Krajča, M. Slobodníka a V. Ondrejčáka.
Vstup na podujatie je voľný.
ďalšie informácie

14. – 15. 06. 2014
Záverečné koncerty 2014 medzinárodného projektu
More than Music
Brno, 14. júna, 19.30 – Aula FSS Masarykovy univerzity, Brno
Bratislava, 15. júna, 19.00 – Primaciálny palác, Bratislava
Ars Brunensis Chorus (ČR), dirigent – Dan Kalousek, Michal Jančík
Chór Warszawski (Poľsko), dirigent – Richard Berkeley
Spevácky zbor Technik (SR), dirigent – Petra Torkošová
Sólisti:
Jana Tajovská Krajčovičová – soprán
Marek Olbrzymek – tenor
Tomáš Král – barytón
Lukáš Krejčí – bicie nástroje

Program: Lukáš Borzík (svetová premiéra), Peter Machajdík (svetová premiéra), Marek Piaček (svetová premiéra), Miloš Betko (svetová premiéra), Bohuslav Martinů, Ivan Hrušovský, Arvo Pärt, Veljo Tormis, Karol Szymanowski, Sverre Bergh, Stanislaw Moryto, Pavel Blatný, Pavol Bagin, Peter Breiner, Miroslav Šmíd.
plagát koncertu (.jpg) – 14. júna (Brno)
plagát koncertu (.jpg) – 15. júna (Bratislava)
program koncertov (.pdf)
Program Grundtvig je zameraný na európsku spoluprácu v oblasti vzdelávania dospelých, na výučbové a vzdelávacie potreby osôb vo všetkých formách vzdelávania dospelých.
Partneri projektu:
Slovak Music Bridge
(SR)
Ars Brunensis Chorus (ČR)
Chór Warszawski (Poľsko)
2013
SKLADATEĽSKÁ SÚŤAŽ
Výsledky
06. 05. 2013
Hudobné vydavateľstvo Slovak Music Bridge – ako jeden z hlavných partnerov Medzinárodnej súťaže „Stonavská Barborka“ (ČR), pozýva slovenských interpretov a skladateľov k aktívnej účasti na tejto súťaži.
INTERPRETAČNÁ SÚŤAŽ
Výsledky
25. 02. 2013
Hudobné vydavateľstvo Slovak Music Bridge a slovenskí skladatelia, speváci a gitaristi v novom spoločnom projekte!
Sledujte projekt
ŽALMY
SLOVENSKÝCH
SKLADATEĽOV
na Facebooku
2012
08. 12. 2012
Medzinárodný projekt európskeho
Programu celoživotného vzdelávania
More than Music je dvojročný projekt medzinárodného multilaterálneho partnerstva, podporený zo sektorového programu Grundtvig v rámci Programu celoživotného vzdelávania (Lifelong Learning Programme, LLP 2007 – 2013).
Program Grundtvig je zameraný na európsku spoluprácu v oblasti vzdelávania dospelých, na výučbové a vzdelávacie potreby osôb vo všetkých formách vzdelávania dospelých.
Partneri projektu:
Slovak Music Bridge
(SR)
Ars Brunensis Chorus (ČR)
Chór Warszawski (Poľsko)
foto Pavel Kastl
20. 05. 2012
7b – Vladimír Bokes & sedem bokesovcov
koncertná premiéra originálneho projektu súčasnej hudby

Prierezová prezentácia kompozičnej školy prof. Vladimíra Bokesa, ktorá je v súčasnosti, so svojou 30-ročnou tradíciou, jedným z najvýznamnejších centier profilovania profesionálnych hudobných skladateľov na Slovensku.
Vladimír Bokes a jeho 7 bývalých žiakov (Miloš Betko, Ján Zach, Tomáš Boroš, Marián Lejava, Boško Milaković, Ivan Buffaa Lukáš Borzík) vytvorili z iniciatívy hudobného vydavateľstva Slovak Music Bridge pozoruhodné hudobné dielo pre sedem nástrojov, vychádzajúce zo spoločnej fúgovej témy, nazvané 7b. Skladby, v ktorých postupne dominujú jednotlivé hudobné nástroje, prechádzajú celým „b-čkovým“ spektrom kvintového kruhu. Dielo, ako celok, predstavuje atraktívnu kolekciu ôsmich skladieb, plnú vnútornej dynamiky, hudobného napätia, racionálnych fines a emocionálnych nuáns, rafinovanej inštrumentácie a skrytých hudobných i mimohudobných odkazov.
Vychutnajte si aktuálne kompozičné štýly súčasných slovenských skladateľov v skvelej interpretácii súboru Quasars Ensemble!

piatok 1. 6. 2012 | 19.00 hod.
Stanica Žilina-Záriečie
| Závodská cesta 3, Žilina
foto Pavel Kastl
Projekt podporili:
09. – 12. 05. 2012
MUSICEXPO – Svet hudby 2012

MUSICEXPO 2010

Hudobné vydavateľstvo a umelecká agentúra Slovak Music Bridge sa aj v tomto roku zúčastní na interaktívnej prezentácii hudby pre odbornú a širokú verejnosť MUSIC EXPO, ktorá sa uskutoční v dňoch 9. – 12. mája v Národnom osvetovom centre v Bratislave na Nám. SNP č. 12 (nad bývalým V-čkom). Otváracie hodiny: streda – piatok 11.00 – 19.00, sobota 11.00 – 17.00.

V našom stánku budeme prezentovať:
  • Kvintové variácie slovenských skladateľov (predaj CD a notového materiálu),
  • Aki: Bronzový bubon – nová zbierka 14 klavírnych skladieb pre deti od vietnamskej skladateľky žijúcej na Slovensku,
  • notačný program Sibelius 7 a ďalšie hudobné programy,
  • On-line Store – databáza diel slovenských skladateľov,
  • nový skladateľský projekt 7b.
Zároveň Vás pozývame na osobné stretnutia s viacerými slovenskými hudobnými skladateľmi, ktorí budú priebežne hosťami v našom stánku. Tešíme sa na stretnutie!
2011
15. 12. 2011
ŠPANIELSKE MÚZY II
Kto to nestihol v októbri, nemusí mu byť ľúto! 19. decembra opäť roztočíme vášnivé španielske melódie a rytmus v hudobno-tanečnej kreácii Libuši Bachratej s flamencovou formáciou ToCaLo, Davidom Schimmerom a ďalšími umeleckými hosťami. A na úvod sa dozviete niečo o španielskych Vianociach!.
DANZA - tanečný večer - 19. decembra 2011 o 18.00 hod.
KC Dunaj, Nedbalova 3, Bratislava
(dobrovoľné vstupné)
CHOREOGRAFICKÉ TANEČNÉ PÁSMO S ORIGINÁLNOU ŠPANIELSKOU HUDBOU ~ Joaquín Rodrigo, Francisco Tárrega, Manuel de Falla, Isaac Albéniz, Miguel Llobet (repríza)
02. 12. 2011
SIBELIUS 7
Najrýchlejší, najšikovnejší, najjednoduchší spôsob zápisu hudby.
05. 10. 2011
ŠPANIELSKE MÚZY
Umelecké podujatie, venované španielskej kultúre!
V dvoch umeleckých večeroch DANZA a MÚSICA Vám za účasti špičkových tanečníkov a hudobníkov dáme možnosť zažiť španielsky tanečný temperament ale aj kvalitnú hudobnú klasiku.

Sprievodným podujatím bude MATERCLASS pod vedením hlavného hosťa podujatia – José Luis Estelles – klarinet (ES).
DANZA - tanečný večer - 13. októbra 2011 o 19.00 hod.
KC Dunaj, Nedbalova 3, Bratislava

CHOREOGRAFICKÉ TANEČNÉ PÁSMO S ORIGINÁLNOU ŠPANIELSKOU HUDBOU ~ Joaquín Rodrigo, Francisco Tárrega, Manuel de Falla, Isaac Albéniz, Miguel Llobet
MASTERCLASS – 14. októbra 2011 od 9.00 hod.
Hudobná a tanečná fakulta VŠMU, Zochova 1, Bratislava

Masterclass pod vedením JOSÉ LUIS ESTELLES (klarinet, ES)
Záujemci o masterclass - kontaktuje nás mailom.
MÚSICA – hudobný večer – 15. októbra 2011 o 19.00 hod.
Koncertná sieň Dvorana VŠMU, Zochova 1, Bratislava

JOSÉ LUIS ESTELLES (klarinet, ES) ~ NORA SKUTA (klavír, SK) ~ JOZEF LUPTÁK (violončelo, SK) ~ Alban Berg, Eduardo Soutullo, Ludwig van Beethoven, Claude Debussy, César Camarero, Johannes Brahms
01. 10. 2011
KVINTOVÉ dvojCD
Hudobné vydavateľstvo Slovak Music Bridge vydalo Kvintové dvojCD so štúdiovou nahrávkou kompletného súborného diela Kvintové variácie slovenských skladateľov.
Toto dielo je zložené zo 44 krátkych klavírnych skladieb slovenských autorov vychádzajúcich zo spoločnej hudobnej témy. Nahrávka ponúka pestrú mozaiku výrazových techník a poetík súčasných slovenských skladateľov všetkých generácií v interpretácii štyroch popredných slovenských klaviristov.
24. 09. 2011
KVINTOVÉ dvojCD – prezentácia
Pozývame Vás na verejnú prezentáciu štúdiovej nahrávky kompletného súborného diela Kvintové variácie slovenských skladateľov za účasti viacerých popredných slovenských skladateľov a interpretov.
V priebehu prezentácie Vám ponúkneme veľa zaujímavých informácií súvisiacich s týmto ojedinelým projektom, ktorý bol ocenený Cenou SOZA 2007 ako „Najúspešnejší projekt v oblasti vážnej hudby na Slovensku“.

Súčasťou podujatia bude zvýhodnený predaj CD, notových partitúr a občerstvenie.
30. septembra 2011 | 18.00 hod.
Pálffyho palác
| Zámocká 47 | Bratislava
vstup voľný
Projekt podporili:
...REICH NEBOL PRVÝ ...!
03. 08. 2011
baroque minimal
„Kto bol podľa Vášho názoru prvý minimalista? Nikto. Minimalistická hudba vznikla s prvým úderom na bubon niekedy dávno v pravekej minulosti ľudstva. Tlkot srdca je prvá veľká inšpirácia.“
(Igor Karško)
Igor Karško - husle (SR / CH)
Petra Noskaiová - mezzosoprán (SR)
Charlotte Hug - viola, hlas (CH)
Komorný orchester MINIMAL
10. septembra 2011, 20.00 hod.
Koncertná sieň Klarisky - Bratislava
Projekt podporili:
• Veľvyslanectvo Švajčiarska
Art hotel William
2010
PROPAGUJEME!
25. 11. 2010
FACES PIANO TRIO hrá SOOZVUK!
V poradí piaty koncert skladateľského združenia SOOZVUK zo série koncertov SOOZVUK 2010 predstavil slovenskú interpretačnú špičku svojej generácie. FACES PIANO TRIO je unikátnym spojením impozantných hudobných svetov (Ivana Pristašová – husle, Boris Bohó – violončelo, Ladislav Fančovič – klavír) – umelcov, prinášajúcich do spoločnej tvorivej dielne interpretačné skúsenosti z najrozmanitejších zákutí hudobného umenia.
04. 12. 2010, 19.30 hod. / Pálffyho palác, Zámocká ul., (Bratislava)
Program koncertu:
Anton Steinecker • Lucia Papanetzová • Marián Lejava • Peter Groll
Tlačová správa (.pdf)
mediálna podpora:
14. 11. 2010
ŠOSTAKOVIČ A SÚČASNÍCI
Klavírny recitál popredného slovenskéhso hudobníka Mikiho Skutu na záverečnom koncerte 8. ročníka Festivalu súčasného umenia ARS NOVA CASSOVIAE v Košiciach.
15. 11. 2010 o 20.00 hod. / Dom umenia (Košice).
Program koncertu:
Dmitrij D. ŠOSTAKOVIČ • Beat FURRER • John ADAMS • Marek PIAČEK • Roman BERGER
08. 10. 2010
BONUSOVÝ KONCERT KONVERGENCIÍ 2010!
Ton Koopman a Barokový orchester Európskej únie
13. 10. 2010 o 19.00 hod. / design factory v Bratislave.
Tlačová správa (.pdf)
08. 10. 2010
Tri možnosti vypočuť si mimoriadne ťažké ale nádherné klavírne trio P. I. Čajkovského v podaní Faces piano trio!
Hudba Trnave 2010 / 10. 10. 2010 o 16.00 hod. Viac info...
Slovenský inštitút vo Viedni / 13. 10. 2010 o 18.00 hod. Viac info...
Nitrianska hudobná jeseň / 14. 10. 2010 o 18.00 hod. Viac info...

07. 10. 2010
FÚGA SLOV A OBRAZOV pokračuje!
DANIEL HEVIER – slovo, maľba / MIKI SKUTA – klavír
Dolný Kubín – 14. 10. 2010 o 18.00 hod. – Zmeškalov hudobný dom, Hviezdoslavovo nám.

28. 09. 2010
Po vydarenom koncerte 16. septembra v Žiline (ŠKO) sa FACES piano trio predstaví na hudobnom podujatí 24 hours PIANO!
Vystúpenie tria v rámci klavírneho maratónu 24 hours PIANO bude 01. 10. 2010 o 22.00 hod. – ZMEŠKALOV hudobný dom, Dolný Kubín.

20. 09. 2010
FÚGA SLOV A OBRAZOV – Johann Sebastian Bach ako ste ho ešte nepočuli a nevideli!
DANIEL HEVIER – slovo, maľba / MIKI SKUTA – klavír
Umelecké pásmo hudby JSBacha a voľných hudobných improvizácií v podaní renomovaného klaviristu Mikiho Skutu spolu so slovnými a výtvarnými improvizáciami performera Daniela Heviera. Nevšedný a intímny umelecký zážitok v spojení hudby, slova a obrazu!
Bratislavská premiéra bude 25. 9. 2010 na festivale KONVERGENCIE.

10. 07. 2010
Najnovšia verzia svetoznámeho programu na skenovanie tlačených i rukou písaných nôt PHOTOSCORE Ultimate 6 je odteraz v predaji už aj v českom jazyku. Výrobca uvádza, že program vďaka unikátnej technológii OmniScore2 zachytáva takmer všetky detaily partitúry s 99,5% presnosťou.
16. 09. 2010
FACES piano trio na otváracom koncerte Komorného cyklu sezóny Štátneho komorného orchestra Žilina.
16. 09. 2010, 19.00 hod. – Dom umenia Fatra, Žilina

Program:
Ludwig van Beethoven, Marián Lejava, Peter Iľjič Čajkovskij

03. – 08. 07. 2010
HOMMAGE À BACH 2010 (Koncertná sieň Klarisky - Bratislava)
Hudobná slávnosť ansámblov a orchestrov, ktoré na troch koncertoch prešli príbehom majstrovskej bachovskej hudby počas dvoch storočí hudobnej histórie!
ANTE – 03. 07. 2010 – Solamente naturali (SR)
PURUS – 06. 07. 2010 – Musica Florea
(ČR)
POST – 08. 07. 2010 – Musica Aeterna
(SR)
23. 03. 2010
FACES piano trio v rámci cyklu koncertov Slovenskej filharmónie – Hudobná mozaika (HM8).
23. 03. 2010, 19.00 hod. – Koncertná sieň Dvorana
(Zochova ul. 1, budova HTF VŠMU)

03. – 04. 05. 2010
Koncerty špičkového európskeho súboru pre dobovo poučenú interpretáciu starej hudby – MUSICA FLOREA (ČR) pod vedením Mareka Štryncla spolu s poprednou mladou slovenskou sopranistkou Lenkou Máčikovou.
03. 05. 2010, 19.30 hod. – Košice
(55. ročník medzinárodného hudobného festivalu KOŠICKÁ HUDOBNÁ JAR)
04. 05. 2010, 19.00 hod. – Bratislava
(V spolupráci so Slovenským rozhlasom)
03. – 06. 03. 2010
MUSICEXPO – Svet hudby 2010

MUSICEXPO 2010

Pozývame Vás na medzi-národný veľtrh hudby v Bratislave, v rámci ktorého Vám predstavíme naše internetové vydavateľstvo (jediné svojho druhu na Slovensku), pestrú kolekciu hudobných a výučbových programov (Sibelius, Photo-Score, AudioScore, Groovy Music, O-Generator, aď.), ako aj naše koncertné a vydavateľské aktivity (Kvintové variácie slovenských skladateľov, Hommage à Bach, Hudba a Zvuk) a notografické služby.

Prezentácia je určená pre skladateľov, aranžérov, notografov, vydavateľov, pedagógov a študentov hudobných škôl, ako aj pre všetkých záujemcov o súčasnú slovenskú hudbu.

V období od 25. 02. – 07. 03. 2010 ponúkame špeciálne zľavy (až do 20%) na objednávky všetkých počítačových programov a vzdelávacích kurzov!
2009
09. 12. 2009
KVALITNÁ INTERPRETÁCIA KOMORNEJ HUDBY BEZ LIMITOV!
FACES piano trio – silné interpretačné osobnosti s bohatými sólistickými a komornými skúsenosťami. Právom hovoríme o kvalitnej značke v oblasti interpretácie komornej hudby.
Komorné štúdio Slovenského rozhlasu, 9. 12. 2009 o 19.00 hod.
Koncert je vysielaný v priamom prenose Slovenským rozhlasom na Rádiu Devín.
05. 10. 2009
Najnovšia verzia svetoznámeho notačného a výučbového programu SIBELIUS 6 je odteraz v predaji už aj v českom jazyku (české menu, česká užívateľská príručka). Podľa doterajších ohlasov ide o jeden z najlepších upgradov v histórii vývoja tohto programu.
28. 09. 2009
Historická klávesová atrakcia!
Záujemcom o špeciality v oblasti hudobnej interpretácie, ale aj histórie hudobných nástrojov, predstavujeme raritu v oblasti klávesových nástrojov – PEDÁLOVÉ ČEMBALO.
Koncert sa uskutoční dňa 10. 10. 2009 o 19.00 hod. v Pálffyho paláci na Zámockej ul. v Bratislave.
30. 08. 2009
Od 01. 09. 2009 Slovak Music Bridge zastupuje na Slovensku umelecké aktivity českého súboru Musica Florea, ktorý patrí k popredným európskym ansámblom zameraným na poučenú interpretáciu starej, najmä barokovej, hudby. Usporiadateľom koncertov na Slovensku poskytujeme kompletný agentúrny servis vystúpení súboru Musica Florea.
16. 02. 2009
Predstavujeme Vám nové komorné zoskupenie – FACES piano trio (Ivana Pristašová, Boris Bohó, Ladislav Fančovič) – klavírne trio s veľkými ambíciami a výraznou umeleckou kvalitou.
2008
Spoluorganizátor:

29. 10. 2008
Projekt podporil:

09. 10. 2008
Slovenský ochranný zväz autorský udelil spoločnosti Slovak Music Bridge za Kvintové variácie slovenských skladateľov Cenu SOZA za najúspešnejší projekt v oblasti vážnej hudby v roku 2007. Cena bola udelená na slávnostnom odovzdávaní cien SOZA za rok 2007 dňa 08. 10. 2008 v Primaciálnom paláci v Bratislave.
10. 09. – 17. 12. 2008
Moyzesovo kvarteto a projekt SUCHOŇ V PÁLFFYHO PALÁCI.
Štyri koncerty venované stému výročiu narodenia slovenského skladateľa Eugena Suchoňa.
OC MAX Nitra
30. 08. – 13. 12. 2008
Cyklus piatich koncertov akustickej hudby pod názvom MUSIC MAX. Koncerty realizované v spolupráci s obchodnými domami MAX a situované do priestorov OC MAX v Nitre.
 
Hommage a Bach 2008
06. – 14. 07. 2008
6. ročník hudobného projektu HOMMAGE À BACH. Tri koncerty - 415, 415-2 a 442. Sólové, komorné a orchestrálne diela J. S. Bacha a ďalších skladateľov v rôznych nečakaných súvislostiach.
2007
 
20. 09. 2007
VARIÁCIE SLOVENSKÝCH SKLADATEĽOV - Kvintový Dvojkoncert.
Premiérové uvedenie 44 krátkych klavírnych skladieb súčasných skladateľov skomponovaných na spoločnú kvintovú tému.
Kvintový Dvojkoncert
07. 09. – 12. 12. 2007
Moyzesovo kvarteto a projekt BELLA V MOYZESKE. 4 koncerty venované dielu významného slovenského skladateľa – Jána Levoslava Bellu.
Hudba a zvuk
11. 08. – 02. 09. 2007
HUDBA A ZVUK - cyklus komorných koncertov, na ktorých aj potlesk má svoj cveng! Kultúrne leto a Bratislavské hradné slávnosti 2007.
Hommage à Bach 2007
17. - 20. 07. 2007
Koncerty Hommage à Bach 2007 - Piešťany a Bratislava.
18. 06. 2007
Do predaja sa dostáva najnovšia verzia notačného programu Sibelius 5, spolu s novými zvukovými modulmi a skenovacím programom PhotoScore Ultimate 5.
2006
27. 06. 2006
Hudobné vydavateľstvo Slovak Music Bridge otvorilo prvý interaktívny on-line obchod s notovými partitúrami na Slovensku!
On-line predaj partitúr
10. 04. 2006
Spoločnosť Slovak Music Bridge, v.o.s. získala certifikát Autorizovaného predajcu a školiaceho strediska SIBELIUS a pridružených programov pre Slovenskú republiku.
Sibelius softvér
Slovak Music Bridge - obchodná značka
On-line predaj partitúr