logo_SMB

Slovak Music Bridge, v.o.s. – autorizovaný predajca a školiace centrum Sibelius pre Slovensko
Beniakova 26, 841 05 Bratislava | 0903/473130 | vydavatelstvo@smb.sk | www.smb.sk

Sibelius

PhotoScore

AudioScore

Cenník

Objednávky

Kurzy

Podpora

CENNÍK

Notačný program
Sibelius Ultimate – nová trvalá licencia| 599,00 EUR
Sibelius Ultimateobnova ročného update plánu | 89,00 EUR
Sibelius Ultimate – obnova trojročného update plánu | 199,00 EUR
Sibelius Ultimate – upgrade z nižších verzií + ročný update plán | 300,00 EUR
Sibelius Ultimate – upgrade z nižších verzií + trojročný update plán | 400,00 EUR
Sibelius Ultimate – ročná licencia | 239,00 EUR
Sibelius – zjednodušená verzia | 120,00 EUR

Prevod skenovaných nôt (PDF) do Sibelius
PhotoScore & NotateMe Ultimate | 259,00 EUR

Prevod audia do Sibelius
AudioScore Ultimate | 259,00 EUR
 

Uvedený ceny platia pre elektronické licencie (download cez užívateľské AVID-konto).
V prípade záujmu je možné dokúpiť inštalačný set (4 DVD) za 39,00 EUR, ktorý obsahuje program Sibelius Ultimate, 36 GB zvukovú banku Sibelius Sounds Library a zjednodušené (Lite) verzie programov PhotoScore & NotateMe a AudioScore.

Ak nie je uvedené inak, v cene programu Sibelius Ultimate je zahrnutý bezplatný ročný update plán (všetky aktualizácie programu v priebehu 1 roka od aktivácie). Ak update plán nie je po roku obnovený, exspiruje. V prípade záujmu o update programu pro exspirácii update plánu je nutné zakúpiť upgrade programu.


Poštovné a balné v SR je ZDARMA.

Slovak Music Bridge, v.o.s. nie je platiteľom DPH.

Ak máte záujem o súčasnú kúpu viacerých programov, kontaktujte nás pre vypracovanie cenovej ponuky.

Sibelius for EDUCATION – zľavy pre školy, učiteľov a študentov

EDU zľava sa poskytuje na základe jedného z dokumentov

– podpisom a pečiatkou potvrdená objednávka (školy)
– aktuálne potvrdenie o zamestnaní (učitelia)
– aktuálne potvrdenie o návšteve školy (študenti)

K objednávke Sibelius EDU pripojte e-mailovú adresu, ktorú použijete
pri registrácii programu.

Zvýhodnená verzia Sibelius for EDUCATION obsahuje všetky funkcie
programu Sibelius Ultimate.

Sibelius Ultimate EDU – nová trvalá licencia | 310,00 EUR
Sibelius Ultimate EDU – obnova ročného update plánu | 89,00 EUR
Sibelius Ultimate EDU – obnova 3-ročného update plánu | 199,00 EUR
Sibelius Ultimate EDU – upgrade z nižších verzií | 99,00 EUR

Sibelius Ultimate EDU Multi – 5 trvalých licencií | 650,00 EUR
Sibelius Ultimate EDU Multi – každá ďalšia licencia | 130,00 EUR

Sibelius Ultimate EDU Multi – obnova ročného update plánu pre 5 licencií | 145,00 EUR
Sibelius Ultimate EDU Multi – obnova ročného update plánu pre každú ďalšiu licenciu | 29,00 EUR
 
Sibelius Ultimate EDU Multi – upgrade 5 licencií z nižších verzií | 195,00 EUR
Sibelius Ultimate EDU Multi – upgrade každej ďalšej licencie z nižších verzií | 39,00 EUR

Počet licencií v multilicencii určuje na koľkých počítačoch môže byť program súčasne aktivovaný. Minimálny počet licencií v multilicencií je 5.
V prípade záujmu o obnovu update plánu multilicencie alebo upgrade multilicencie je nutné updatovať/upgradovať všetky licencie v multilicencii naraz.

Ak máte záujem o ročnú multilicenciu, špecifický počet licencií alebo o rozšírenie počtu licencií, kontaktujte nás pre vypracovanie cenovej ponuky.

Všetky programy sú v anglickom jazyku. Využite to, a osvojte si medzinárodné výrazy, ktoré sa vám
v hudobníckej a pedagogickej praxi určite zídu. Vaši žiaci vám budú vďační! Pomôžte si
on-line slovníkom.

© Slovak Music Bridge, v.o.s.
2006 – 2018