MUSICEXPO – Svet hudby 2010
03. – 06. 03. 2010
www.musicexpo.sk
pod záštitou Ministerstva kultúry SR
Miesto konania:
Otváracie hodiny:
Vstupné:
Kde nás nájdete:
Národné osvetové centrum, Námestie SNP 12, Bratislava
streda, štvrtok, piatok 10.00 – 18.00 hod., sobota 10.00 – 16.00 hod.
2,- €, zľavnené vstupné: 1,- € (deti do 12 rokov, dôchodcovia)
2. poschodie, vedľa workshopovej sály


Pozývame Vás na medzinárodný veľtrh hudby v Bratislave, v rámci ktorého Vám predstavíme naše internetové vydavateľstvo (jediné svojho druhu na Slovensku), pestrú kolekciu hudobných a výučbových programov (Sibelius, PhotoScore, AudioScore, Groovy Music, O-Generator, aď.), ako aj naše koncertné a vydavateľské aktivity (Kvintové variácie slovenských skladateľov, Hommage à Bach, Hudba a Zvuk) a notografické služby.
Prezentácia je určená pre skladateľov, aranžérov, notografov, vydavateľov, pedagógov a študentov hudobných škôl, ako aj pre všetkých záujemcov o súčasnú slovenskú hudbu.
Naše WORKSHOPY v priebehu výstavy
(2. poschodie, workshopová sála)

03. 03. 2010 (streda), 16.30 – 17.30 hod.
05. 03. 2010 (piatok), 10.00 – 11.00 hod.

Obsah workshopov:

SIBELIUS & Comp. – hudobný softvér pre skladateľov, aranžérov, notografov, vydavateľov a hudobné školy

• SIBELIUS – notačný program (Sibelius 6, Sibelius First, Sibelius Student)
• SIBELIUS Sounds – zvukové moduly
• PHOTOSCORE – program na skenovanie a digitálne spracovanie tlačených nôt
• AUDIOSCORE – program na prepis zvukového záznamu do notovej partitúry
• SIBELIUS Instruments, AURALIA, MUSITION, (EarMaster, MidiMaster) – výučbové programy
• GROOVY MUSIC, O-Generator – hudobné programy pre deti

• SIBELIUS kurzy, upgrady, servis

Lektor: Mgr. art. Miloš Betko
Špeciálne ZĽAVY

10% zľava na e-mailovú, faxovú, telefonickú, alebo poštovú objednávku v období od 25. 02. – 07. 03. 2010.
20% zľava na osobnú objednávku v priebehu výstavy.

Uvedené zľavy poskytujeme z aktuálnych cien uvedených v našom cenníku na všetky počítačové programy a vzdelávacie kurzy.
Čo nájdete v našom STÁNKU

Ponúkame Vám možnosť vyskúšať si priamo u nás v stánku používanie a funkčnosť viacerých hudobných programov:

• notačný program SIBELIUS 6
• program na skenovanie a digitálne spracovanie tlačených nôt PHOTOSCORE
• interaktívnu encyklopédiu klasických hudobných nástrojov SIBELIUS Instruments (registre, techniky, dusítka)
• programy na precvičovanie sluchu a rytmu AURALIA, EarMaster, RhytmusTrainer
• program na výučbu a precvičovanie vedomostí z hudobnej teórie (jazzovej harmónie) MUSITION
• kreatívne a výučbové programy pre deti Groovy Music (Shapes, Jungle, City), O-Generator
Poskytneme Vám odborné poradenstvo a konzultácie v oblasti používania programu Sibelius, poradíme ako efektívne využiť moderné softvérové aplikácie na hudobných školách.
Ponúkneme Vám niekoľko modelov kurzov, predovšetkým v programe Sibelius.

Predstavíme Vám na Slovensku ojedinelý spôsob, akým je možné zoznámiť sa s dielami slovenských hudobných skladateľov. Priamo u nás na počítači budete mať možnosť vyskúšať si prostredie našej on-line knižnice, prezrieť si notový materiál a vypočuť si dostupné hudobné diela. Naša knižnica ponúka notové tituly pre profesionálnych umelcov aj pre začínajúcich interpretov.
Vybrané skladby si budete môcť zdarma na mieste aj sami vytlačiť. (Platí len počas výstavy!)
Oboznámime Vás s cieľmi, realizáciou, aktérmi a výstupmi tohto ojedinelého projektu, ktorý bol ocenený Cenou SOZA (Slovenský ochranný zväz autorský) za rok 2007, ako Najúspešnejší projekt v oblasti vážnej hudby na Slovensku. Koncertná premiéra projektu získala v roku 2007 zároveň certifikát Guinness World RecordsTM (na 4-hodinovom dvoj-koncerte odznelo spolu 44 premiér diel slovenských skladateľov).
Ponúkneme Vám kompletný notový materiál k celému súbornému dielu v tlačenej, viazanej verzii (predaj na objednávku), ako aj v elektronickej podobe (bezplatná tlač neviazaných partitúr priamo v našom stánku z našej interaktívnej internetovej knižnice). So všetkými dielami sa budete môcť zoznámiť v grafickej aj vo zvukovej podobe.

Predstavíme Vám pripravovaný 2-CD so štúdiovou nahrávkou kompletného súborného diela Kvintové variácie slovenských skladateľov v interpretácii štyroch vynikajúcich slovenských klaviristov.)
Koncertné aktivity

Hudba a Zvuk – cyklus komorných koncertov, na ktorých aj potlesk má svoj „materiálny cveng“. Koncertný cyklus Hudba a Zvuk je kombináciou komornej hudby, expozície výtvarných diel, videoartu, prehliadky moderného dizajnu, happeningu a príjemnej večernej atmosféry starej Bratislavy.
Hommage à Bach 2006 – 2010
Koncertný projekt venovaný odkazu J. S. Bacha. Netradičné spôsoby nazerania na tvorbu tohto hudobného velikána. Vďaka porovnávacej metóde v oblasti hudobnej kompozície a interpretácie naprieč storočiami sa Bachova hudba, i hudba jeho nasledovníkov, dostáva do nového svetla (Dialóg vs. Concerto, 415 vs. 442, Baroque-Minimal, Ante – Purus – Post).
Umelecká agentúra Slovak Music Bridge zastupuje na Slovensku umelecké aktivity českého súboru Musica Florea, ktorý patrí k popredným európskym ansámblom zameraným na poučenú interpretáciu starej, najmä barokovej, hudby.
Slovak Music Bridge agentúrne zastrešuje domáce aj medzinárodné aktivity slovenského súboru Faces Piano Trio, ktorý sa, vďaka bohatým sólistickým i komorným skúsenostiam jeho členov, prezentuje špičkovou kvalitou interpretácie komornej hudby.