MUSICA FLOREA (ČR) – Čeští hudební vyslanci / Czech Musical Ambassadors

24. augusta 2014 o 19.00 hod., Koncertná sieň Dvorana, Zochova 1, Bratislava

Program:
Josef Mysliveček / Trio
František Vincenc Kramář / Quintetto
František Xaver Richter / Divertimento I
Josef Mysliveček / Quintetto III

Vstupenky / Tickets:
9,- € / študenti, ISIC, EURO 26, ZŤP: 5,- €
v sieti Ticketportal (www.ticketportal.sk) a hodinu pred koncertom v mieste koncertu

Organizátori / kontakty:
Slovak Music Bridge, v.o.s.
www.slovakmusicbridge.eu, agency@slovakmusicbridge.eu, Tel.: 0905 403 032
Mestská časť Bratislava-Staré Mesto
www.staremesto.sk

Koncert podporilo České centrum v Bratislave.Súbor Musica Florea vznikol v roku 1992 ako jeden z prvých výrazných počinov na poli štýlovo poučenej interpretácie v Českej republike. Založil ho violončelista a dirigent Marek Štryncl. Hra na originálnych hudobných nástrojoch, alebo ich kópiách, podložená štúdiom dobových prameňov a estetiky, vlastná bádateľská činnosť a kreatívne oživovanie zabudnutých interpretačných štýlov a výrazových prostriedkov, sa stali neodmysliteľnými charakteristickými rysmi ansámblu.
Repertoár súboru zahŕňa inštrumentálnu komornú hudbu, svetské a duchovné vokálno-inštrumentálne skladby, orchestrálne koncerty, i monumentálne symfonické, operné a oratoriálne diela od raného baroka až po 20. storočie.
Musica Florea hosťuje na významných svetových festivaloch a spolupracuje s významnými sólistami a ansámblami (napr. Magdaléna Kožená, Phillipe Jaroussky, Nancy Argenta, Veronique Gens, Paul Badura – Skoda, Susanne Rydén, Orlando Consort, Les Pages et les Chantres du Centre de Musique Baroque de Versailles, Le Poeme Harmonique, Boni Pueri). Súbor získal rad prestížnych ocenení (napr. najvyššie hodnotenie francúzskeho časopisu Diapason za CD s nahrávkou diela J. D. Zelenku Missa Sanctissimae Trinitatis, Studio Matouš, 1994; cenu Zlatá Harmonie 1997 za najlepšiu domácu nahrávku roka – Bachove árie s M. Koženou, Polygram, 1997; ocenenie Cannes Classical Award na hudobnom veľtrhu MIDEM 2003 za nahrávku alegorickej hry Sub olea pacis et palma virtutis – Melodrama de Sancto Wenceslao – J. D. Zelenku, Supraphon, 2001; cena za najlepšiu interpretáciu diel J. S. Bacha na festivale v chorvátskom Varaždine v r. 2009).
Od roku 2002 súbor s podporou Ministerstva kultúry ČR a hlavného mesta ČR – Prahy usporadúva vlastné koncertné cykly, v ktorých kladie dôraz na prezentáciu novoobjavených diel, ale aj už známych skladieb, ktoré si zasluhujú návrat k interpretačnej pôvodnosti.

Internetová stránka súboru Music Florea: www.musicaflorea.cz


Zväčšiť mapu