logo_SMB

Slovak Music Bridge, v.o.s. – autorizovaný predajca a školiace centrum Sibelius pre Slovensko
Beniakova 26, 841 05 Bratislava | 0903/473130 | vydavatelstvo@smb.sk | www.smb.sk

Sibelius

PhotoScore

AudioScore

Cennik

Objednávky

Kurzy

Podpora

OBJEDNÁVKY

V objednávke uveďte:

- meno objednávateľa
- adresu bydliska alebo sídla
- IČO (ak máte pridelené)
- názov programu, ktorý si chcete kúpiť
- požadovaný počet licencií
- registračný e-mail (ak kupujete novú/é licenciu/e)
- sériové číslo produktu (ak kupujete upgrade)
- podpis (a pečiatku)


Objednávku nám môžete doručiť
:

- e-mailom (sken) na adresu:
   vydavatelstvo@smb.sk

- poštou na adresu:

Poradíme Vám

Ak potrebujete doplňujúce informácie k jednotlivým programom
alebo potrebujete poradiť, ktorý z programov je pre Vás vhodný,
neváhajte nás kontaktovať:

Miloš Betko
0903/473130
vydavatelstvo@smb.sk

Po prijatí vašej objednávky vám obratom vystavíme preddavkovú faktúru na plnú sumu objednaného tovaru. Po jej uhradení vám tovar doručíme na adresu uvedenú vo vašej objednávke.

Slovak Music Bridge, v.o.s.
Beniakova 26
841 05 Bratislava

IČO: 35 979 739
Slovak Music Bridge, v.o.s. nie je platiteľom DPH.
© Slovak Music Bridge, v.o.s.
2006 – 202
4