logo_SMB

Slovak Music Bridge, v.o.s. – autorizovaný predajca a školiace centrum Sibelius pre Slovensko
Beniakova 26, 841 05 Bratislava | 0903/473130 | vydavatelstvo@smb.sk | www.smb.sk

Sibelius

PhotoScore

AudioScore

Cenník

Objednávky

Kurzy

Podpora

KURZY – Sibelius

1. Tvorba základných notografických prvkov
pracovné prostrednie, pohyb po partitúre, výber prvkov,
zápis nôt, notových značiek a textu

2. Priestorové rozloženie partitúry a partov
horizontálny a vertikálny rozvrh partitúry a partov,
automatický layout, magnetický layout

3. Editácia predvolených nastavení
editácia nôt a notových objektov,
textové štýly, notografické pravidlá

4. Manažment hudobných nápadov a dokumentov
pluginy, centrum nápadov, práca s verziami,
dynamické party, tlač a export

5. Znejúca partitúra
akordické značky, práca s MIDI nástrojmi,
virtuálne nástroje, prehrávanie partitúry

6. Softvérové periférie
pracovné listy, video, publikovanie na webe,
PhotoScore, AudioScore

Každý zo šiestich kurzov trvá 15 hodín:
model A: 5 dní (3, 3, 3, 3, 3)
model B: 3 dni (5, 5, 5)
model C: 2,5 dňa (3, 3+3, 3+3 alebo 3+3, 3+3, 3)

Cena jedného kurzu je 550,- EUR / objednávateľ (do 10 účastníkov).

Kurzy sa realizujú v priestoroch objednávateľa.
Výklad jednotlivých tém prebieha s podporou dataprojekcie.
Účastníci kurzu pracujú na vlastných osobných počítačoch.

Lektor: Mgr. art. Miloš Betko, ArtD.

Pri objednávke dvoch 15-hodinových kurzov v rámci jedného
kalendárneho roka vzniká nárok na 10 % zľavu na druhý kurz.

Pri objednávke 15-hodinového kurzu spolu s 5 a viac novými
trvalými licenciami notačného programu Sibelius vzniká nárok
na 10 % zľavu na kurz.

Ak neviete, do akého kurzu sa zaradiť, môžu vám pomôcť nasledovné testovacie príklady. Ak ich zvládnete, znamená to, že vaše schopnosti sú minimálne na úrovni absolventa 1. kurzu.
Príklady si vytlačte a pokúste sa ich presne prepísať v programe Sibelius.

TEST 1 (.pdf) | TEST 2 (.pdf)

Cena kurzu nezahŕňa cestovné výdavky lektora a výdavky na prípadné ubytovanie lektora pri dlhších cestách.

Ponúkame aj špeciálne kurzy v tematickom zameraní a trvaní podľa požiadaviek objednávateľa.
Cena dohodou.

© Slovak Music Bridge, v.o.s.
2006 – 202
4