logo_SMB

Slovak Music Bridge, v.o.s. – autorizovaný predajca a školiace centrum Sibelius pre Slovensko
Beniakova 26, 841 05 Bratislava | 0903/473130 | vydavatelstvo@smb.sk | www.smb.sk

Sibelius

PhotoScore

AudioScore

Cenník

Objednávky

Kurzy

Podpora

CENNÍK

Notačný program
Sibelius Ultimate – nová trvalá licencia + ročný update plán* | 750,00 EUR
Sibelius Ultimateročná obnova update plánu | 120,00 EUR
Sibelius Ultimate – trojročná obnova update plánu | 240,00 EUR

Sibelius Ultimateupgrade z nižších verzií + ročný update plán* | 200,00 EUR
Sibelius Ultimate – upgrade z nižších verzií + trojročný update plán* | 360,00 EUR

Sibelius Ultimate – ročná licencia + ročný update plán* |
240,00 EUR

Sibelius Artist – trvalá licencia + ročný update plán* |
200,00 EUR
Sibelius Artist – ročná obnova update plánu | 65,00 EUR

Prevod skenovaných nôt (PDF) do Sibelius
PhotoScore & NotateMe Ultimate | 330,00 EUR

Prevod audia do Sibelius
AudioScore Ultimate | 330,00 EUR

On-line registrácia/inštalácia/aktivácia (Sibelius)
1 počítač | 15,00 EUR
 

Uvedené ceny platia pre elektronické licencie (download cez užívateľské AVID-konto).

K trvalým licenciám Sibelius Ultimate je zdarma k dispozícii (download z AVID-konta): Sibelius Sounds Library – 36 GB zvuková banka a zjednodušené (Lite) verzie programov PhotoScore & NotateMe a AudioScore.

*V prípade exspirácie ročného update plánu (t. j. nepredĺženia update plánu na ďalšie obdobie) zostane trvalá licencia naďalej plne funkčná, predplatená ročná licencia zanikne (prejde do trial-módu).

Ak máte záujem o súčasnú kúpu viacerých programov, kontaktujte nás pre vypracovanie cenovej ponuky.


Slovak Music Bridge, v.o.s. nie je platiteľom DPH.

Sibelius for EDUCATION – zľavy pre školy, učiteľov a študentov

EDU zľava sa poskytuje na základe jedného z dokumentov

– podpisom a pečiatkou potvrdená objednávka (školy)
– aktuálne potvrdenie o zamestnaní (učitelia)
– aktuálne potvrdenie o návšteve školy (študenti)

K objednávke Sibelius EDU pripojte e-mailovú adresu, ktorú použijete
pri registrácii programu.

Zvýhodnená verzia Sibelius for EDUCATION obsahuje všetky funkcie
programu Sibelius Ultimate.

Sibelius Ultimate EDU – nová trvalá licencia + ročný update plán | 380,00 EUR
Sibelius Ultimate EDU – ročná obnova update plánu | 120,00 EUR
Sibelius Ultimate EDU – trojročná obnova update plánu | 240,00 EUR
Sibelius Ultimate EDU – upgrade z nižších verzií + ročný update plán | 200,00 EUR
Sibelius Ultimate EDU – upgrade z nižších verzií + trojročný update plán | 360,00 EUR

Sibelius Ultimate EDU Multi – 5 trvalých licencií + ročný update plán| 800,00 EUR
Sibelius Ultimate EDU Multi – každá ďalšia licencia + ročný update plán | 160,00 EUR

Sibelius Ultimate EDU Multi – ročná obnova update plánu pre 5 licencií | 250,00 EUR
Sibelius Ultimate EDU Multi – ročná obnova update plánu pre každú ďalšiu licenciu | 50,00 EUR
 
Sibelius Ultimate EDU Multi – upgrade 5 licencií z verzie 7.5 a nižších + ročný update plán | 250,00 EUR
Sibelius Ultimate EDU Multi – upgrade každej ďalšej licencie z verzie 7.5 a nižších + ročný update plán | 50,00 EUR

Sibelius Ultimate EDU Multi – 5 ročných licencií + ročný update plán | 400,00 EUR
Sibelius Ultimate EDU Multi – každá ďalšia ročná licencia + ročný update plán | 80,00 EUR

Počet licencií v multilicencii určuje na koľkých počítačoch môže byť program súčasne aktivovaný. Minimálny počet licencií v multilicencií je 5.
V prípade záujmu o obnovu update plánu multilicencie alebo upgrade multilicencie je nutné updatovať/upgradovať všetky licencie v multilicencii naraz.

Všetky programy sú v anglickom jazyku. Využite to, a osvojte si medzinárodné výrazy, ktoré sa vám
v hudobníckej a pedagogickej praxi určite zídu. Vaši žiaci vám budú vďační! Pomôžte si
on-line slovníkom.

© Slovak Music Bridge, v.o.s.
2006 – 202
4