Kvalitný servis a technická podpora sú nevyhnutným predpokladom pre plnohodnotné využitie každého počítačového programu. Záujemcovia o nami ponúkané softvérové aplikácie môžu pred kúpou tovaru využiť naše poradenské služby týkajúce sa voľby vhodného počítačového vybavenia. V prípade záujmu vám v spolupráci s našimi partnermi vybudujeme kompletne na kľúč nové multimediálne pracovisko, vrátane dodávky a odbornej inštalácie potrebného hardvéru a softvéru. Na dodané komponenty je poskytovaný záručný aj pozáručný servis.
Našim zákazníkom poskytujeme trvalú pomoc v riešení užívateľských problémov spojených so zakúpenými softvérovými produktmi prostredníctvom e-mailovej alebo telefonickej komunikácie.
Záujemcom o maximálne a efektívne využitie jednotlivých programov ponúkame účasť na niektorom z našich kurzov alebo seminárov.