Operatívna notografia, rozšírená predovšetkým v krajinách s rozvinutým filmovým priemyslom, patrí k vyššiemu štandardu notografických služieb. Ide o takpovediac notografický hot-line servis, ktorý je súčasťou profesionálne zabezpečenej premiérovej realizácie novej hudby, či už sa jedná o koncertnú premiéru alebo štúdiovú nahrávku. V praxi sa často stáva, že skladateľ alebo aranžér sa po prvom vypočutí si skladby v reálnej zvukovej podobe rozhodne zmeniť, opraviť alebo prearanžovať niektoré úseky skladby. Úlohou operatívnej notografie je potom zrealizovať tieto zmeny priamo počas skúšok prostredníctvom permanentne prítomného notografa, ktorý požadované zmeny okamžite zapracuje do partitúry a partov, a následne priamo na mieste vytlačí upravený notový materiál.