V dnešnej dobe je kvalitná laserová tlač partitúr a partov základným predpokladom pre bezproblémové naštudovanie diela interpretmi. Jej význam však nespočíva len v dobrej čitateľnosti notového zápisu. Kvalita tlače a väzby partitúr a partov, spoločne s kvalitou papiera, je jedným z rozhodujúcich faktorov pri počiatočnom získavaní vzťahu interpreta k novej skladbe. Zrak a hmat sú prvými receptormi interpreta pri vnímaní nového diela. Premyslená variabilná väzba, prispôsobená konkrétnym požiadavkám realizácie (sálový koncert, koncert v exteriéri, scénická hudba s redukovaným osvetlením, štúdiová nahrávka s extrémnymi nárokmi na nehlučnosť otáčania strán), je znakom profesionálneho prístupu k predvádzaniu hudobných diel s cieľom zabezpečiť maximálny komfort pre výkonných umelcov, ktorý následne vytvára predpoklad pre intenzívnejší umelecký zážitok poslucháčov.