Zabezpečovanie hudobných nástrojov na koncertné podujatia alebo nahrávky býva pre manažérov a koncertné agentúry (ale niekedy aj interpretov) nezriedka náročnou úlohou, predovšetkým v prípade, že k realizácii konkrétnych skladieb sú potrebné netradičné alebo málo používané hudobné nástroje, prípadne je nevyhnutné zabezpečiť ich väčší počet, či mimoriadnu kvalitu. Pokiaľ ide o väčšie hudobné nástroje, je niekedy výhodnejšie si ich prenajať v mieste koncertu ako vynakladať nemalé finančné prostriedky na ich prepravu.
Slovak Music Bridge vám okrem pomoci pri zabezpečovaní prenájmu kvalitných hudobných nástrojov (vrátane dopravy na miesto podujatia a odborného naladenia) ponúka aj poradenskú a inzertnú službu v prípade, že máte záujem o kúpu alebo predaj hudobných nástrojov.