KVINTOVÉ VARIÁCIE SLOVENSKÝCH SKLADATEĽOV

Vaše otázky, názory a pripomienky týkajúce sa projektu Variácie slovenských skladateľov
nám môžete poslať na adresu vss@slovakmusicbridge.eu