Spoločnosť Slovak Music Bridge, v.o.s. bola založená v roku 2006. Zakladateľmi spoločnosti sú Mgr. art. Miloš Betko - skladateľ, aranžér, hudobný režisér, huslista, špecialista na digitálnu notografiu (Sibelius Software) a Mgr. art. Vladimír Sirota - umelecký manažér, violončelista, zakladateľ a manažér komorného súboru Komorní sólisti Bratislava. Okrem realizácie spoločných predstáv o moderne fungujúcej hudobnej spoločnosti spája oboch spoločníkov aj dlhoročná záľuba v horskej cyklistike a fotografovaní (Scenery Photo).
Slovak Music Bridge, ako nová značka v oblasti hudobného umenia, vstupuje do súčasných podmienok vzniku a šírenia kultúrnych hodnôt s ambíciou podporovať aktivity predovšetkým slovenských skladateľov a slovenských interpretov, a to jednak iniciovaním ich tvorby a umeleckých výkonov, a jednak propagáciou ich aktivít na Slovensku aj v zahraničí. Víziou spoločnosti je spoluvytvárať moderný spôsob umeleckej komunikácie medzi tvorcami hudby, interpretmi, hudobnými inštitúciami, iniciátormi a organizátormi umeleckých produkcií a recipientmi umeleckých produktov; komunikáciu bez tradičných skreslení a deformácií; komunikáciu, v ktorej si partneri vážia jeden druhého a dokážu reálne oceniť vytvárané hodnoty.
Slovak Music Bridge, v.o.s. sa cez integráciu hudobných činností, ktorých ponuku nájdete na týchto webových stránkach, usiluje vytvoriť platformu pre profesionálny, moderný servis súčasného hudobného umenia.