Umelecká agentúra pre hudobné aktivity je divíziou Slovak Music Bridge, v.o.s., ktorá ponúka subjektom vážnej hudby (interpretom, skladateľom, kultúrnym inštitúciám, usporiadateľom koncertov, nahrávacím spoločnostiam, agentúram, a ď.) možnosti na spoluprácu v oblasti tvorby a realizácie profesionálnych koncertných podujatí, nahrávok, hudobných a hudobno-dramatických produkcií. Orientujeme sa predovšetkým na profesionálnych interpretov, skladateľov a umelecké inštitúcie, s ktorými máme záujem nadviazať stabilnú, modernú umeleckú komunikáciu, ktorej výsledkom bude kvalitné umenie, adekvátne ocenení umelci, dobre fungujúca hudobná kultúra a spokojní poslucháči.
Okrem manažérskej podpory jednotlivým umelcom, súborom, orchestrálnym a zborovým telesám sa umelecká agentúra Slovak Music Bridge venuje aj rozsiahlejším aktivitám v oblasti dodávok kompletných riešení, konceptov a dramaturgií pre rôzne druhy hudobných projektov, širšie koncipované koncertné aktivity, festivaly a prehliadky. S podporou nášho on-line vydavateľstva vážnej hudby tak poskytujeme ucelený balík služieb špeciálne zostavený pre každého nášho partnera.